جستجوی سریع ملک مورد نظر!
 
 
 
Skip Navigation Links
 • حياط در هريس
  متراژ : 260 متر
  موقعیت : جنوبی
  قیمت : 210,000,000  تومان
   
  زمين در باغ يعقوب
  متراژ : 300
  موقعیت : دو کله
  قیمت : 390,000,000  تومان
   
 • آپارتمان در ورزش
  متراژ : 102متر
  موقعیت : شمالی
  قیمت : 182,000,000  تومان
   
  حیاط در ميرداماد
  متراژ حیاط : 160 متر
  موقعیت حیاط : جنوبی
  قیمت : 485,000,000  تومان
   
  زمين در پليس راه
  متراژ : 7000 متر
  موقعیت : جنوبی
  قیمت : 165,000,000  تومان
   
 • آپارتمان در انديشه
  متراژ : 96 متر
  موقعیت : دو کله
  قیمت : 135,000,000  تومان
   
  حیاط در رشديه
  متراژ حیاط : 136 متر
  موقعیت حیاط : جنوبی
  قیمت : 720,000,000  تومان
   
  زمين در روستاي سفيدان
  متراژ : 1000-2000-3000 متر
  موقعیت : دو کله
  قیمت : 55,000,000  تومان
   
 • آپارتمان در ياغچيان
  متراژ : 73 متر
  موقعیت : جنوبی
  قیمت : 125,000,000  تومان
   
  حیاط در شريعتي جنوبي
  متراژ حیاط : 94/50 متر
  موقعیت حیاط : شمالی
  قیمت : 185,000,000  تومان
   
  زمين در پليس راه
  متراژ : 1000 متر
  موقعیت : جنوبی
  قیمت : 145,000,000  تومان
   
 • آپارتمان در 17 شهريور جديد
  متراژ : 65 متر
  موقعیت : جنوبی
  قیمت : 115,000,000  تومان
   
  حیاط در ائل گلي
  متراژ حیاط : 270 متر
  موقعیت حیاط : دو کله
  قیمت : 3,250,000,000  تومان
   
  زمين در کوي فيروز
  متراژ : 108 متر
  موقعیت : دو کله
  قیمت : 320,000,000  تومان
   
..................................................................................................................................................